Projektleírás

KNOWLEDGE WELL

Az „Általános iskolai kiválósági központok határokon átnyúló fejlesztése” című projekt – KNOWLEDGE WELL – az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretein belül valósul meg. A projekt 2020 júniusában kezdődött, és a számos tevékenység célja öt megfelelően felszerelt és kompetens kiválósági központ létrehozása Magyarország-Horvátország határon átnyúló partnerterületén.

A „Knowledge Well” projekt kitűzött célja öt megfelelően felszerelt és kompetens kiválósági központ létrehozása Magyarország-Horvátország határon átnyúló partnerterületén, ezzel megteremtve az általános iskolai minőségi oktatási programok lehetőségét Kapronca városában, jóval meghaladva a törvény által előírt általános iskolákra vonatkozó követelményeket. A projekttevékenységek Koprivnica-Križevci Megyében (Horvátország), illetve Zala és Baranya megyékben valósulnak meg.

A megvalósítási időszak során számos projekttevékenységet hajtanak végre, melyek közül a legfontosabb a tanárok és szakmai munkatársak képzése a kiváló diákokkal való munka érdekében. Tapasztalt mentorok oktatják a tanárokat, segítve őket, hogy gyarapítsák ismereteiket és készségeiket a kiváló diákokkal való foglalkozás terén a természet-, társadalom- és műszaki tudományok területén. A pedagógusok és a szakmai munkatársak részére kerekasztal programok és workshopok kerülnek megrendezésre, ahol a pedagógusok bővíthetik tudásukat a kiváló diákokkal való foglalkozáshoz szükséges programok létrehozásával kapcsolatban. Említett tevékenységek végső célját a kiváló diákokkal való munkára vonatkozó programok jelentik. A pszichológusok által azonosított kiváló diákoknak lehetősége lesz háromnapos határon átnyúló táborokon részt venni, melyek közül az elsőt Pécsett, Magyarországon, majd a másodikat Kaproncán, Horvátországban rendezik meg. Ezek olyan kreatív táborok, ahol a diákok különböző sport és kulturális tevékenységek során a tanárokkal és szakmai munkatársakkal tölthetik szabadidejüket, mely lehetőséget teremt nekik a motiváció és a kreativitás fejlesztésére. A táborokon való részvétel mellett a kiváló diákoknak alkalma nyílik részt venni a kiváló diákoknak rendezett versenyeken, illetve további olyan képzéseken, amely során oktatási anyagok és egyéb eszközök segítségével a tanárok és a szakmai munkatársak hozzájárulnak a tehetségük és a motivációjuk fejlődéséhez.

A projekt megvalósításának időszaka során kidolgozásra kerül a kiváló diákokkal foglalkozó tanároknak szánt kézikönyv, valamint workshopokat rendeznek a tanárok, a diákok és a partnerek számára abból a célból, hogy bemutassák a kiválóság elérésének sikeresebb módszereit. A projekt során beszerzésre kerülnek a kiváló diákok azonosításához szükséges eszközök, laptopok és okostáblák, melyek a projekt megvalósítása során és azt követően is használhatók. A projekt hozzájárul az alapfokú oktatásban részesülő kiváló tanulókkal való munka jobb minőségéhez a tudás és a határon túli emberek összekapcsolásával. Mindez a projektpartnerek együttműködését is létrehozza, egy oldalról Kapronca Város (Horvátország), másik oldalról Hévíz Város Önkormányzat és az általános iskolája, Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Magyarország), valamint a pécsi Sztárai Mihály Általános Iskola (Magyarország) között.