Opis projekta

KNOWLEDGE WELL

Projekt “Cross border development of centers of excellence in primary schools“, akronimom KNOWLEDGE WELL, odobren je u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je započeo u lipnju 2020. godine, a tijekom perioda implementacije provodit će se brojne aktivnosti s ciljem uspostavljanja pet adekvatno opremljenih i kompetentnih centara izvrsnosti u partnerskom prekograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Cilj projekta „Knowledge Well“ je uspostaviti pet adekvatno opremljenih i kompetentnih centara izvrsnosti u partnerskom prekograničnom području Mađarska-Hrvatska čime će se stvoriti uvjeti za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa u osnovnim školama u gradu Koprivnici, koji uvelike nadilaze zakonski propisane osnovnoškolske obrazovne standarde. Projektne aktivnosti provodit će se na području Koprivničko-križevačke županije te na području Županije Zala i Baranja.

Tijekom perioda implementacije provoditi će se niz projektnih aktivnosti pri čemu su glavne aktivnosti projekta provedba edukacija za učitelje i stručne suradnike u radu sa izvrsnim učenicima kroz koju će učitelji uz pomoć iskusnih mentora imati priliku usavršiti znanja i vještine u radu sa izvrsnim učenicima u područjima prirodnih društvenih i tehničkih znanosti, te organizacija okruglih stolova za učitelje i stručne suradnike na kojima će usavršiti znanja u izradi programa za rad sa izvrsnim učenicima. Krajnji rezultat navedenih aktivnosti biti će izrađeni programi namijenjeni radu sa izvrsnim učenicima. Izvrsni učenici koji će prethodno biti identificirani od strane psihologa će imati priliku sudjelovati na trodnevnim kampovima koji će se prvotno održati u Pečuhu, a zatim u Koprivnici. Riječ je o kreativnim kampovima na kojima će zajedno sa učiteljima i stručnim suradnicima provoditi slobodno vrijeme baveći se raznim sportskim i kulturnim aktivnostima što će im pružiti mogućnost da razvijaju svoju motivaciju i kreativnost. Osim sudjelovanja na kampovima, izvrsni učenici će imati priliku sudjelovati u natjecanju za izvrsne učenike, te na edukacijama unutar kojih će učitelji i stručni suradnici uz pomoć edukacijskih materijala i ostale opreme raditi sa učenicima što će uvelike pridonijeti razvoju njihovih talenata i kreativnosti.

Tijekom provedbe projekta izraditi će se priručnik namijenjen učiteljima u radu sa izvrsnim učenicima te će se organizirati radionice za učitelje, učenike i roditelje sa ciljem upoznavanja metoda za uspješnije ostvarivanje rezultata izvrsnih učenika. Kroz projekt će se nabaviti oprema u pogledu instrumentarija za identifikaciju izvrsnih učenika te laptopi i pametne ploče koja će se koristiti u provođenju projektnih aktivnosti i nakon provedbe projekta.

Projekt doprinosi kvaliteti rada sa izvrsnim učenicima u osnovnoškolskom obrazovnom sustavu povezujući znanje i ljude prekograničnog područja te stvara zajedničku suradnju projektnih partnera grada Koprivnice, grada Heviza i Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola škole iz Pećuha.