SAŽETAK PROJEKTA U KRATKIM CRTAMA

KNOWLEDGE WELL

Projekt „Cross border development of centers of excellence in primary schools“, akronimom KNOWLEDGE WELL, provodi se u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Cilj projekta:

Cilj projekta „Knowledge Well“ je uspostaviti pet adekvatno opremljenih i kompetentnih centara izvrsnosti u partnerskom prekograničnom području Mađarska-Hrvatska čime će se stvoriti uvjeti za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa u osnovnim školama u gradu Koprivnici, koji uvelike nadilaze zakonski propisane osnovnoškolske obrazovne standarde.

Očekivani rezultat projekta:

Stvoriti uvjete za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa unutar partnerskih osnovnih škola, koji uvelike nadilaze zakonski propisane osnovnoškolske obrazovne standarde

Glavni korisnik projekta: Grad Koprivnica

Projektni partneri: Grad Hévíz

Osnovna škola Mihály Sztárai iz Pečuha

Ukupna vrijednost projekta237.887,19

Postotak EU sufinanciranja: 85%

Proračun Grada Koprivnice: 95.447,14

Proračun Grada Hévíza: 73.020,20

Proračun Osnovne škole Mihály Sztárai: 69.419,85

Web stranica projekta: www.knowledgewell.eu

Period implementacije projekta: 01.06.2020. – 31.01.2022.

Projekt "KNOWLEDGE WELL" u brojkama

16 mjeseci • 14 projektnih aktivnosti • 2 države • 3 grada

  • 1 početna konferencija u Koprivnici
  • 2 prekogranična okrugla stola za učitelje
  • 2 prekogranična kampa za izvrsne učenike
  • 2 prekogranična natjecanja za izvrsne učenike
  • 2 radionice za marginalizirane skupine ljudi
  • 4 projektna sastanka
  • 1 završna konferencija u Hevizu